Webinar "Xilinx Versal ACAP - Creating a Custom Embedded Platform" -jetzt anmelden-
Kurs
Compact ZYNQ UltraScale+ MPSoC for HW Designers
Datum
24.08.2021
Kosten
2.100,00 €
Ort
Berlin

Kursteilnehmer

*
*
*
*
*
*
*
*

*Pflichtfeld